Programy a jednorázové akce

Festival Cesty
Jednou ročně CESTA pořádá umělecký festival mezinárodní interdisciplinární spolupráce. Každý festival vychází z určitého tématu a účastníci spolu musí na dané téma vytvořit práci výhradně pro festival. Personál Cesty vyhodnotí festivalové přihlášky a sestaví většinu skupin, které na Cestu přijíždí vystavit svou práci.
Základní cíle festivalu:
- vyzdvihnout povědomí o způsobech, kterými lze prostřednictvím různých médií umění vytvářet
- využít umělecké spolupráce tak, aby byla oslovena obtížná a/nebo kontroverzní témata
- rozšířit síť kontaktů Cesty i jednotlivých umělců
- vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se odehrává proces i výsledek kreativního výrazu

Jednorázové akce
CESTA je kurátorem jednorázových akcí, jsou to koncerty, promítání filmů, výstavy vizuálního umění a divadelní představení. Tyto akce pořádáme jak v objektu Cesty, tak i v dalších prostorách v Táboře.

Výměny
Vytváření sítě je hlavním záměrem projektu CESTA. CESTA každoročně spolupracuje s místními a mezinárodními uměleckými centry, pořádá společné akce a navzájem propůjčuje katalog umělců.

Workshopy/Série/Diskuze
CESTA rovněž nabízí workshopy a vzdělávací pořady, které obnažují přuběh, jakým se umění tvoří, roli, kterou umění hraje ve společnosti, a také způsoby pořádání nebo zajišťování akcí po administrativní stránce. CESTA nepořádá výlučně umělecké akce. Zlepšování způsobů komunikace je nezbytné ve všech společenských sektorech. Po celý rok CESTA hostí vzdělavatele, umělce a teoretiky, a účastní se panelových diskuzí nebo diskuzí i kulatého stolu. I když se témata liší, vzájemné působení ve společnosti a společenská zodpovědnost je jejich styčnou plochou, stejně tak i problémy spojené s uměleckými centry a uměleckou produkcí.

Program Artists-in-Residence
Tento program zastřešuje dlouhodobé i krátkodobé pobyty. Umělci si zpravidla sami hledají sponsory na pokrytí materiálních nákladů a stravného, zatímco ubytování a zdroje poskytuje CESTA. Objekt Cesty se neustále renovuje, avšak přizpůsobivost jednotlivých prostorů a odloučená poloha vytvářejí z Cesty ideální prostředí pro různá média.


Konference/Setkání
Rovněž uvítáme konference, především ty se zaměřením na tvorbu umění, komunikace a společenské uvědomění.