The best Prague club was, is and will be in Tábor. Bands, projections, debates. CESTA lives.
Nejlepší pražský klub byl, je a bude v Táboře. Kapely, projekce, debatění. CESTA ožívá.

more information / více informací: CESTA žije and/a facebook

 

CESTA has taken a break for a while, but now is back in business.
CESTA vzala přestávku na chvíli, ale nyní je zpět v obchodě.

Anyone who is interested in visiting or proposing events, cooperation, artists residencies and other related activities please feel free to contact us.
Každý, kdo má zájem o návštěvu nebo navrhující události, spolupráce, umělecký pobytů a další související činnosti, neváhejte nás kontaktovat

For the moment, please use the following email and telephone number as we restructure our website.
Thank You, Chris Rankin for CESTA
Pro tuto chvíli, když jsme restrukturalizovat naše webové stránky, použijte následující email a telefonní číslo.
Děkuji, Chris Rankin pro CESTA


Email: chrisrankin(at)volny(dot)cz
Czech Telephone: +(420) 735-832-497

Click here to continue to the old CESTA site.
Kliknutím zde pokračovat do starého CESTA webová stránka.