Umělecký festivaly mezinárodní a interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA

Nedostatek logo
NEDOSTATEK
13. umělecký festival mezinárodní a interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
srpen 2009

katalog

Ukryté a nahé. Chráněné a ohrožené. Zapomenuté a zamířené.
Dualitě Nedostatku se nedá uniknout - zakryté k odhalenému, cenzurované k uznanému.
Současný bezprecedentní přístup k informacím podněcuje poznání, i tak ale napadáme, co je zřejmé.
Střežíme historii a jako přehlížení trpíme. Jdeme za vědomostmi, abychom dosáhli pokroku, ale osvícení vytváří stíny a definice vytváří okraje.
Kdy vyhledáváme ochranu prostřednictvím zviditelnění a kdy prostřednictvím anonymity?
V naší výpravě za uznáním a vyjádřením, čeho se zbavujeme, nebo co přehlížíme a proč?

Na festival NEDOSTATEK CESTA zve umělce ze všech uměleckých disciplín, aby prostřednictvím své volby uměleckého obsahu, procesu nebo disciplíny spolupracovali při vytváření děl, které tuto dualitu způsobují.
WASTE image by Naomi Potter
MRHÁNÍ
12. umělecký festival mezinárodní a interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
srpen 2007

Bezesporu, mrhání, to je polemika. S předměty zacházíme bezstarostně a s koncepty opovrhujeme. Ale mrhání je plné spletitostí, a uvnitř těchto spletitostí spočívají dichotomie, které jsou součástí vývoje.
Na mrhání můžeme pohlížet takto:

všech
něco
ceněné
produkt
přírodní
nezbytné
přínosné
ikona růstu
posel budocnosti
A

ničí
nic
nepovšimnuté
vedlejší produkt
umělé
neužitečné
toxické
monument úpadku
a residuum dějin
CESTA na svůj festival Mrhání zve umělce ze všech disciplín ke spolupráci na tvorbě prací, které hledají definice původu, důsledků, využití a zneužití jednoho z nejvíce přítomných a nejrozšířenějších prvků našeho chování a prostředí.sense of fear
STRACH
Vnímání a logika

11. umělecký festival mezinárodní a interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
srpen 2006

Říká se, že strach je nejstarší emocí. To je možná jeho jediná obecná charakteristika, a je pozoruhodná. Jako něco, co stimuluje každý živý organizmus podobně, strach přináší nekonečné odezvy, často ve formě výrazných protikladů: arogance a bázeň, posílení a nehybnost, zneuctění a velebení. Takové protipóly se lehce propůjčují ke zneužívání, které s povážlivou pravidelností dokládá politizace jinak existenciálního, subjektivně definovaného a potenciálně zvládnutelného strachu.

CESTA na svůj festival Strach - vnímání a logika zve všechny umělce ze všech disciplín ke spolupráci na tvorbě prací, které zkoumají, vnímají a definují strach - osobní a kolektivní - směrem k poznání, kde se fantazie setkává s fobií, kdy šance být vyzván se stane příležitostí k tomu být utlačován, a proč osobitost a společnost bývají povzbuzeny nebo kompromitovány.


Záležitosti Ducha
10. umělecký festival mezinárodní a interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
srpen 2005

Touha definovat existenci zplodila nejrozporuplnější zápolení od dob počátku lidstva. Civilizace je výsledkem nespočetných definicí předložených vědou, filozofií a náboženstvím. Během epochy postmodernismu rozkol mezi duchovnem a materiálnem začal mnohonásobně narůstat; nicméně obě rozdělené strany si činí nárok na pohlcení sebe navzájem. Tento protipól se projevuje v dichotomických výkladech skutečnosti, morálky, účelu, výrazu a síly.

Pro Záležitosti Ducha CESTA zvála umělce ze všech oborů, aby si osvojili a vysvětlili rozdílné role, které duchovno hraje v inspiraci k tvorbě, v tvorbě samotné i při kritice umělecké práce. Žádáli jsme, aby umělci spolupracovali při vývoji prací, které kriticky oslovují napětí a soulad mezi znalostí a vírou, porozuměním a záhadou, věrností a uctíváním.

Naprostý Návrat Paměti (Total Recall)
9. ročník uměleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
srpen 2003

Historie nebo příběh. Pravda nebo Lež.
Vyrobeno, zmanipulováno, zmutováno, vypůjčeno, ukradeno, zamaskováno, zcenzurováno, změněno.
Posílující, objasňující, chráněné, vlastněné, odhalující, nezvratné, bezpečné.
Zapamatováno nebo Zapomenuto?
Jsou ti, jež zapomenou minulost, odsouzeni k jejímu opakování?
Neseme 'břímě minulosti'
1 spolu se 'shovívavým klamem nostalgie'2?

Vzpomínky vyvoláváme a kopírujeme různými způsoby. Způsoby, jakými si vybíráme, co bude zapamatováno a co zapomenuto, ať už vědomě nebo podvědomě, jsou širokým kolektivním a osobním výsledkem. Díky monumentům a architektuře, rituálům a náboženství, tradicím předávaným ústně a legendám, dokonce i díky deníkům a psychoanalýze se stáváme svědky definice zapamatování a zapomenutí.

1, 2 Gabriel Garcia Marquez, Love in the Time of Cholera str.106

Vyzýváli jsme uchazeče o účast na festivalu Naprostý Návrat Paměti , aby oslovili svou i naši paměť a prozkoumali tak způsob, jakým je vylíčena a interpretována.Violens - NÁSILÍ POD LUPOU
8. ročník uměleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
pořádaný centrem CESTA
22. - 26. srpna 2002

Umění i násilí zjevně vyrůstají z abstraktna - z oné sféry, jež se vymyká logickému uvažování, z domény citů. Prolínání umění a násilí nás zároveň odpuzuje i přitahuje, děsí i vzrušuje. V minulosti bylo toto prolínání komplexně zpracováno a s tím, jak se v každém společenství násilí vyhrocuje, paranoia, cenzura a etické nároky nám brání klást - a někdy i jen nadhodit - některé z velmi důležitých otázek, které násilí a umění jednotlivě i dohromady navozují. Zejména jak se násilí projevuje a co nebo jakou míru ho potřebujeme, abychom nepodlehli pěstování strachu a závislosti? Je násilí nástrojem, procesem nebo následkem? V jakých případech lze umělecké ztvárnění násilí obhájit? Když představuje cvičení intelektu, rituál či duchovní povznesení? Lze nalézt i jiné důvody nebo bývá násilí vždy neomluvitelné? Je násilí v umění akcí, reakcí či reflexí?

V případě festivalu Violens - NáSILí POD LUPOU pracujeme s definicí (nikoli svazující) umění jako společenského dialogu a násilí coby demonstrace síly či výrazu dominantního postavení. CESTA zve umělce z nejrůznějších uměleckých oborů, aby společně zkoumali zobrazení, činy a témata související s násilím a podrobili kritické analýze jejich původ, odraz a význam.Co je tady k smíchu? (What's So Funny?)
7. ročník uměleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
23. - 27. srpna 2001

Prostřednictvím uměleckého výrazu se festival "Co je tady k smíchu?" zaměřil na to, jak přemýšlíme o humoru a jak ho reprezentujeme. Ačkoli mnoho lidí možná očekávalo "komediální" festival, účinkující umělci svou prezentací rozšířili danou definici humoru během festivalového týdne.

Letošního festivalu se zúčastnilo 23 umělců z devíti zemí. Publikum sestávalo z různých věkových i národnostních skupin, od místních táborských občanů, obyvatel České Republiky i lidí přicházejících z dalších částí Evropy, přes hosty ze Spojených Států až k Egyptu.

Prolínání tradice a nekonvenčnosti (Long Ago and Far Ahead)
6. ročník uměleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
24.- 28. srpna 2000

Šestý ročník mezinárodního festivalu spolupráce v umění pořádaného centrem CESTA, kterého se zúčastnilo 38 umělců z 11 zemí, aby společně sledovali nit, která spojuje tradici a nekonvenčnost a zkoumali, co mají minulost a budoucnost společného ve způsobu definování odlišností.

"Doma" v cizině ('At Home' Abroad)
5. ročník uměleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
19. - 23. srpen 1999


Během srpna 1999 se v Táboře setkalo v rámci festivalu "Doma v cizině" 40 "cizinců" a "neznámých lidí" z celé Evropy a severní Ameriky. Byl to již pátý mezinárodní interdisciplinární kolaborační festival. Umělci mezi sebou sdíleli své názory na komplikace, které přináší život v cizí zemi. Devět kolaboračních skupin vytvořilo práci v těchto uměleckých oblastech: hudba, malba, sochařství, tanec, divadlo, mluvené slovo, video, promítání diapozitivů, umění z vlákna, interaktivní instalace s hudbou.
 

Prohlášení publikované před začátkem festivalu:

Hranice ve světě se vytvářejí, posunují, nebo úplně mizí. Evidentně to znamená pohyb: odsud tam, zblízka do dálky, zevnitř ven. Není to nový jev a i když je to zvláštní, cizinci stále zůstávají cizinci. Během festivalu "Doma" v cizině se chceme zaměřit na naši společnost z jiného úhlu. Budou se konat diskuze na téma odmítnutí, ztráta či nabytí iluzí těchto společenských voyerů, těchto nepozvaných pozorovatelů. Zastavíme se i u tématu hledání pozice  nezařazených společenských kategorií a celkového přispění k porozumění společnosti jako celku. Podobné i rozdílné jevy svých adoptivních kultur prozkoumají sami umělci.

Tváří v Tvář Gender
4. ročník uměleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
21. - 25. srpna 1997


Náš čtvrtý mezinárodní festival interdisciplinární spolupráce.  Stanovili jsme tyto podmínky: účastníci festivalu se musí přidat ke kolaboračnímu týmu složeného z umělců jiné národnosti, kteří pracují s jiným médiem než oni sami. Rovněž bylo nezbytné prozkoumat dané téma. Výsledky se lišily jak v obsahu, tak i způsobem prezentace. Během festivalu šest kolaboračních skupin umělců z České republiky, Polska, Rakouska, Francie, Německa, Anglie a Spojených Států vytvořilo práci v oblastech instalace, tance, hudby, projekce a filmu. Aby umělci měli možnost dozvědět se o tématu co nejvíce, CESTA zpřístupnila účastníkům festivalu knihovnu na téma "gender". První a poslední den festivalu proběhla veřejná fóra na téma "gender", tváří v tvář gender - jedná se o stále ještě nové a kontroverzní téma - , kterých se zúčastnili umělci i veřejnost, a na kterých si umělci osvojili průběh kolaboračního tvůrčího procesu. Bezpochyby to byla velmi podnětná a poučná zkušenost. Vztahy navázané během festivalu přetrvávají jak na osobní, tak i na profesionální úrovni.

Prohlášení publikované před začátkem festivalu:

Za samotné slovo "gender" je možno dosadit bezpočet složitých definic a je možno na něj nahlížet z mnoha zorných úhlů. Festival TVÁŘÍ V TVÁŘ GENDER bude zkoumat tradiční role a jejich novou definici ve vztahu ke společnosti a k sexualitě. Festival se pokusí obohatit způsoby, jakými definujeme, konfrontujeme a obhajujeme "gender". Jak se tato otázka vztahuje ke společnosti a k jedinci? Jak lze toto téma vnímat očima umělce? Jak mohou závěry z našeho setkání napomoci dalšímu poznávání v oblasti studia "gender"? Ačkoli jedna akce nemůže zodpovědět všechny tyto otázky, chceme tento problém aspoň zviditelnit a zpřístupnit.

Nejen že poskytujeme umělcům prostor a čas k experimentování, ale také jsme si vědomi toho, jaký mají naše akce dopad na místní obyvatelstvo. Rozhodli jsme se založit organizaci CESTA v České republice kvůli měnícímu se společenskému prostředí ve střední a východní Evropě. Naše činnost se zaměřuje na rozvíjení a zlepšování vztahů mezi Západem a Východem. Pro účely tohoto festivalu bude CESTA spolupracovat s místními i zahraničními organizacemi, které se o téma "gender" zajímají či se mu věnují, a které pomohou shromáždit a šířit příhodnou literaturu před začátkem i během festivalu. 
 

Facing Gender 
Facing Gender
Uro Teatr Koku

Facing Gender
Collaboration 1997

Orient k Okcidentu
3. ročník uměleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
29. srpna - 2. září 1996

Festivalu Orient k Okcidentu: setkání názorů, médií i způsobů života se zúčastnilo třicet sedm umělců ze čtrnácti zemí. Tento rok jsme nenavrhli konkrétní téma, a jediným východiskem pro účastníky festivalu se staly naše podmínky. Jakýkoli výsledek spolupráce musel vycházet z kolaborace mezi nejméně jedním reprezentantem Východu a jednoho ze Západu, kdy  železná opona byla jakýmsi dělícím prvkem, a další podmínkou bylo použití více jak jednoho uměleckého média. Nakonec umělci zformovali osm skupin, jejichž performance protnuly velmi jemnou čarou hranici mezi vizuálním uměním a uměním performance a také  se věnovali různým tématům vycházejících z odlišných kultur.

Způsob práce, kdy skupina umělců spolu již tvořila i v minulosti, platil pouze v několika případech. Daleko více umělců se poprvé setkalo až na Cestě. To, že po nějakou dobu před začátkem Festivalu spolu umělci žili a pracovali, vytvořilo velmi přátelskou atmosféru, ve které se dalo spontánně tvořit jak v určených kolaboračních skupinách, tak i ve vedlejších projektech, které díky společným nápadům splynuly v jeden celek. Také jsme zařadili na první a poslední den festivalu otevřené veřejné fórum a umožnili tak publiku i umělcům vzájemně si vyměnit své názory.

Jedním z hlavních cílů při vytváření podmínek festivalu je rozšířit proces rozvíjející se spolupráce, kde komunikace probíhá skrz různá média a s lidmi pocházejícími z různých kultur. Účastníci festivalu Orient k Okcidentu vytvořili nejenom výjimečná díla, ale také zvláštní přátelství, z nichž některá přetrvávají jak na osobní, tak i umělecké úrovni.

Katalog obsahující fotografie, životopisy umělců, festivalové prohlášení a celkový popis akce Orient k Okcidentu je k dispozici na adrese organizace CESTA.
 
 

Orient to Occident
Golem of Consciousness
Golem of Consciousness
Rosa untitled still life
Rosa untitled still life
Yoshida and Roman Franta
Yoshida and Roman Franta

Prohlášení publikované před začátkem festivalu:

Bezpochyby je nutné čelit rozbíječským nacionalistickým tendencím a respektovat kulturní dědictví a autonomie. Kulturní akce i díla, která prolínají několik kultur, umožní sledovat současné i historické změny ve společnosti. Interdisciplinární procesy vyžadují komunikaci, která napomůže novému chápání i porozumění a odstraní bariéry tradiční interpretace.

Studovat a dokumentovat tyto procesy a předkládat je jako alternativy ke standardním formám výměny je primárním cílem festivalu Orient k Okcidentu. Tento festival také pomůže organizaci CESTA rozšířit cíle stále se vyvíjejících alternativ sociální hierarchie a rovněž pomocí kreativního výrazu bude tuto cestu podporovat.

CESTA přijme návrhy a žádosti umělců, kteří pracují v jedné nebo více kategoriích z následujících sedmi: tanec, dvourozměrné vizuální umění, trojrozměrné vizuální umění, film/video, hudba, mluvené slovo/umění řeči a divadlo/performance. V každé prezentaci bude alespoň jeden reprezentant jak z východu, tak i ze západu. Veřejné fórum bude probíhat ve formě panelové diskuse za přítomnosti překladatele.

Po festivalu budou publikovány katalogy uměleckých děl, výňatky z veřejných fór a fotografie. Navíc budou všechna divadelní představení natáčena na video.

Veškerá představení, výstavy i veřejná fóra se budou konat v organizaci CESTA, kde účastníci festivalu budou také ubytováni.

Lhaní/Lying
2. ročník uměleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA
19. - 27. srpna 1995
přehlídka umění a performancí, které se zúčastnilo šestnáct vizuálních umělců a sedm  skupin ze šesti zemí; jeden týden kolaborací a deset dní výstav a performancí upoutal více jak 200 diváků.

Pomocí metody „vědeckého výzkumu“ fenoménu lhaní účastníci experimentovali v oblasti spolupráce mezi médii. Výsledkem byly video-instalace, mluvené slovo-vizuální umění, hudební instalace, divadelně-hudebně-vizuální umění a instalace s mluveným slovem.

Účastníci se denně scházeli k diskusi, aby tak mohli snáze monitorovat proces spolupráce a po vernisáži výstavy se konalo veřejné fórum za účelem analýzy a kritiky výsledků.

Výsledky „výzkumu“ byly natočeny na video, kde umělci i diváci stejnou měrnou nabízejí své názory na lhaní jako společenský fenomén.
 

Lhaní 
Lhani
Upside down room
Lhani
Divadlo SVKT
Lhani
Otolithen
Lhani
Corella Ditz painting

Open Air v Táboře
První mezinárodní festival pořádaný CESTA
3. a 4. září 1994


Tento festival neobsahoval kolaborační představení nebo výstavy, zato však nabídl široké spektrum médií. Akce se zúčastnilo více jak 50 umělců ze šesti zemí a ti pomohli představit organizaci CESTA místní komunitě.

 

Open Air 
Open Air
Potsdam Dance Fabrik
Open Air
Divadlo Bechyne
Open Air
Audience

 

Copyright © 1998 & 1999, Cesta, Czech Republic